Yurt İçi Kurumlararası Yatay Geçiş

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ İLE ÖĞRENCİ KABULÜ
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ:
 Başvuru Tarihleri  01 – 15 Ağustos 2020
 Başvuruların Değerlendirilmesi  24 – 28 Ağustos 2020
 Sonuçların Web Sayfasında İlanı  03 Eylül 2020
 Adayların Kayıtları  08 – 10 Eylül 2020
 
KONTENJANLAR:
Program Yurtiçi 2.Sınıf Yurtiçi 3.Sınıf
Fen Fakültesi / Malzeme Bilimi ve Teknolojileri  2 5
Fen Fakültesi / Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (BK.766)* 2 3
Fen Fakültesi / Moleküler Biyoteknoloji 3 5
Fen Fakültesi / Moleküler Biyoteknoloji (BK.766)* 2 2
Hukuk Fakültesi 3 5
Hukuk Fakültesi (BK.766)* 2 5
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat 2 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat (BK.766)* 2 5
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme  2 2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (BK.766)* 2 2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler   2 3
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (BK.766)* 2 5
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - -
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BK.766)* - -
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Kültür ve İletişim Bilimleri  2 5
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Kültür ve İletişim Bilimleri (BK.766)* 2 4
Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği  2 2
Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği (BK.766)* 2 2
Mühendislik Fakültesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2 2
Mühendislik Fakültesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BK.766)* 2 2
Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği  2 2
Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği (BK.766)* 2 2
Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği 2 -
Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği (BK.766)* 2 -
Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği 2 -
Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği (BK.766)* 2 -
Mühendislik Fakültesi / Mekatronik Sistemler Mühendisliği 2 2
Mühendislik Fakültesi / Mekatronik Sistemler Mühendisliği (BK.766)* 2 2
 *Bu programa ilgili yıl ÖSYS kılavuzunda bulunan Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programı uygulayan liselerden mezun olanlar başvurabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI:
 1. Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen hazırlık sınıfı muafiyeti sağlayan uluslararası dil belgelerinden birinden istenilen puanı almış olmak.
 2. İlgili örgün öğretimde takip edilen sınıftaki tüm derslerden başarılı olmak kaydı ile 4 lük sistemde 3 ve üzeri Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmak (100 lük ve 4 lük sistemdeki dönüşümler için YÖK 'ün dönüşüm tablosu kullanılır)
 3. Üniversiteye kayıt olduğu yıla ait ÖSYM tarafından yapılan LYS/YKS sınav sonuç belgesi.
 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
 1. Değerlendirme Puanı = AGNO + (Öğrencinin LYS / YKS Puanı / Bölümün LYS / YKS Puanı) x 2
 2. Adaylar yukarıdaki şekilde hesaplanan değerlendirme puanına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve değerlendirme bu sıralamaya göre yapılır. Değerlendirme puanı eşit olması durumunda yerleştiği LYS/YKS puanı yüksek olan aday tercih edilir.
 3. Asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt için başvurmayan asil adaylar yerine yedek adayların kayıt başvurusu alınır.
 4. Yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili Fakültenin web sayfasında ilan edilir.
 İNTİBAK İŞLEMLERİ
Yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibak işlemleri ilgili bölümün/programın öğretim planına göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:      
Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden (http://obs.tau.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx adresinden) çevrimiçi (online) olarak alınacaktır.
Başvuru sırasında gerekli belgelerin taranarak PDF formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Elden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 1. Lise diploması,
 2. Yeni tarihli ve sınıfını belirten onaylı Öğrenci Belgesi,
 3. Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen hazırlık sınıfı muafiyeti sağlayan uluslararası dil belgelerinden birinden istenilen puanı almış olmak.
 4. LYS/YKS Sonuç Belgesi’nin ÖSYM sayfasından alınan çıktısı,
 5. Türkçe Not Durum Belgesi (Transkript): Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını gösteren onaylı belge,
 6. İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yapılacak başvurular için, öğrencinin tamamladığı sınıfta yapılan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması Sıralamasında İlk % 10’a girdiğini gösteren belge,
 7. Disiplin cezası almadığını gösteren resmi belge (Öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca istenmez),
 8. Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın öğretim planı ve ders içerikleri,
 9. Vesikalık fotoğraf.