Yurt Dışı Kurumlararası Yatay Geçiş

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ:       

 Başvuru Tarihleri  01 – 15 Ağustos 2020
 Başvuruların Değerlendirilmesi  24 – 28 Ağustos 2020
 Sonuçların Web Sayfasında İlanı  03 Eylül 2020
 Adayların Kayıtları  08 – 10 Eylül 2020
 
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yurt Dışındaki Yükseköğretim Programlarından Üniversitemize Yatay Geçiş İlkeleri için tıklayınız.
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yurt Dışındaki Yükseköğretim Programlarından Üniversitemize Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
 Adayların, başvuru belgelerinin Almanca ve İngilizce dışındaki bir dilde olması halinde noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümeleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir.  
Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden (https://obs.tau.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx adresinden) çevrimiçi (online) olarak alınacaktır.
 1. Nüfus cüzdanı/pasaport fotokopisi
 2. Lise diploması
 3. Liseyi yurt dışında tamamlamış adaylar için T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerden alınmış  “Lise Denklik Belgesi”
 4. Öğrencilerin yurt dışında öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun ve öğrenim gördüğü programın başvuru tarihinde lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını gösterir belge*
 5. Öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ilişkin ÖSYM / YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Puanlarını gösteren sonuç belgesi veya muadil belge
 6. Kayıtlı olunan üniversiteden son iki ay içinde alınmış Öğrenci Belgesi
 7. Kayıtlı olunan üniversiteden alınacak resmî not çizelgesi (Transkript)
 8. Kayıtlı bulunduğu üniversitedeki bölümüne ait müfredat programı ve ders içeriklerini gösterir belge
 9. 4’lük not sisteminden farklı not sisteminde ortalaması bulunan öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversiteden alacakları ortalamalarının 100’lük not sistemindeki karşılıklarını gösterir resmi belge (Gerekli olması halinde not sistemlerindeki dönüşüm için YÖK 'ün dönüşüm tabloları kullanılır.)
 10. Disiplin durumunu belirten onaylı belge (Disiplin durumu öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 11. Üniversitemiz Senatosu tarafından  kabul edilen uluslararası Almanca dil belgesi
 12. Öğretim dili %30 Almanca olan programlara (Hukuk Fakültesi ile Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)  başvuran adaylar için B2 seviyesinde Türkçe dil belgesi veya 700 saat Türkçe eğitimi aldığını gösterir belge
 13. Varsa hazırlık okuduğunu gösterir belge
 14. Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times  Higher  Education  World  University  Rankings tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000’de yer alan üniversitelerin programlarından yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler için;
  • Yurtdışındaki üniversiteye kabulünde kullanılan belge
  • Kayıtlı olduğu üniversitenin dünya sıralamasında ilk 1000’de yer aldığına dair belge
 (*Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin belgeye e-devlet üzerinden ulaşılabilmektedir. "http://okultanima.yok.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak sorgulama yapılabilmektedir.)

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yukarıdaki belgelerin noter onaylı veya yeminli tercüman tarafından Türkçe çevirisini kayıt esnasında ibraz etmesi gerekmektedir.

                      Akademik Birimlerimizin İletişim Numaraları:
Fen Fakültesi  +90(216) 333 3144 – 3140
Hukuk Fakültesi  +90(216) 333 3406 - 3408
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  +90(216) 333 3204 - 3206
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi  +90(216) 333 3355 - 3357
Mühendislik Fakültesi  +90(216) 333 3104 - 3106
Başvuru ekranında yaşanan teknik problemler obs-destek@tau.edu.tr adresine e-posta ile ya da +90(216) 333 3550 – 3553 telefon numarasından sorumlu personele iletilmelidir.