Üniversite Seçmeli Ders Havuzu

Türk-Alman Üniversitesi  2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Üniversite Seçmeli Ders Listesi
No Fakülte/Bölüm Kodu Dersin Adı Öğretim Dili Toplam Saat AKTS Üniversite Geneli Kontenjanı
1 Hukuk Fakültesi HUK654
Tıp Hukuku Uygulamaları                
Türkçe 2 2 50
2 HUK862 Etik                                Türkçe 2 2 50
3 Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi                            Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü ÜSDKKW434 Kültürel Miras Yönetimi Almanca 3 6 40
4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü
ÜSDVWL310  Türk-Alman Endüstri İlişkileri Tarihi İngilizce
/
Türkçe
2 5 40
5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
POL551 Osmanlıca II Türkçe 4 3 20
6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
BWL212 Stratejik Pazarlama Almanca 4 5 15
7 Mühendislik Fakültesi                 
Makine Mühendisliği Bölümü
MAB202 Termodinamik Almanca 5 6 5
8
Mühendislik Fakültesi       
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü                                      
INF102 Nesnel Programlama Almanca 4 6 10
9 ING404 Girişimcilik Almanca 2 2 100
10 Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
WIN204 Muhasebe ve Bilanço Almanca 5 6 10
11 Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü
ÜSDBAU449 Doğal Afetler Almanca 2 2 50
12 Mühendislik Fakültesi                 
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
ÜSDMEC018 Radyasyon Ölçüm Teknikleri Almanca 2 3 40
13 ÜSDMEC048 Nano Dünyanın Keşfi Almanca 2 3 72
14 Fen Fakültesi                                                      Malzeme Bilimi ve Teknolojileri  Bölümü NWI106 Proje Yönetimi Almanca 2 2 10
15 Yabancı Diller Yüksekokulu TUR010 Yabancılar İçin Akademik Türkçe II Türkçe 2 2 20