Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

1- KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ YAPMAYACAK ÖĞRENCİLER

 • Hazırlık sınıfı eğitiminde; birinci yılında olan öğrenciler,
 • Lisans; 1-8 inci yarıyıllarda öğrenim gören öğrenciler,
 • Lisansüstü-Yüksek Lisans; 1-4 üncü yarıyıllarda öğrenim gören öğrenciler,
 • Lisansüstü-Doktora; 1-8 inci yarıyıllarda öğrenim gören öğrenciler,
 • Devlet üniversitelerinde görevli olup birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri,
 • Lisans Programlarına 2021-2022 yılından önce Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran T.C. uyruklu ile Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyen (Mavi kart sahibi) öğrenciler,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında ayrıca belirlenecek kontenjandan yerleşen Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriyeli öğrenciler,
 • Şehit ve Gazi çocuğu olduğunu Askerlik Şubelerinden veya Emniyet Müdürlüklerinden alacakları belge ile beyan edenler katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler (Belgelerin aslının getirilmesi gerekir).

 
2- KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ YAPACAK ÖĞRENCİLER

 • Hazırlık sınıfı eğitiminde; ikinci yılında olan öğrenciler,
 • Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programında programın öğrenim süresini aşan öğrenciler,
 • Lisans Programlarına 2021-2022 yılında ve sonraki yıllarda Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında kayıt yaptıran T.C. uyruklu ile Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyen (Mavi kart sahibi) öğrenciler,
 • Ortaöğrenimin tamamını yurtdışında okudukları için Türk-Alman Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge ile belirlenen sınav puanlarına göre yurtdışı yatay geçiş yoluyla Üniversitemize kabul edilen Türk uyruklu/uyruğundan biri Türk olan çift uyruklu öğrenciler,
 • Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında lisans programlarına 2021-2022 yılı öncesi kayıtlı T.C. uyruklu ile Mavi kart sahibi öğrencilerden programın öğrenim süresini aşanlar,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında ayrıca belirlenecek kontenjandan yerleşen Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriyeli öğrencilerden programın öğrenim süresini aşanlar,
 • Birinci ve açık öğretim kapsamında bir programda kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrenciler,
 • Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak veya kayıt yenileyecek olan yabancı uyruklu lisans öğrencileri ile yurtdışı kontenjanından yerleşen lisansüstü öğrenciler,
 • 667 sayılı KHK kapsamında kayıtlı öğrenciler öğrenim ücreti yatıracaktır.
 • İkinci Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler bir (1) AKTS için 150,00 (yüz elli) Türk Lirası öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. Yurtdışı kontenjandan kabul edilenler (yabancı uyruklu adaylar ile mavi kartlı öğrenciler dahil) yurtiçi kontenjan için belirlenen tutarın 3 (üç) katı ücret ödeyeceklerdir.

 
ÖĞRENCİ KATKI PAYINI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ İLGİLİ DÖNEM BAŞLARINDA KAYIT OLMA VEYA KAYIT YENİLEME SIRASINDA ÖDEMELİDİR. SÜRESİ İÇİNDE KATKI PAYI VEYA ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEMEYENLER İLE MAZERETLERİ İLGİLİ YÖNETİM KURULUNCA KABUL EDİLMEYENLER, O DÖNEM İÇİN KAYIT YAPTIRAMAZ VE ÖĞRENCİLİK HAKLARINDAN YARARLANAMAZ.
 
3- YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILAN PROGRAMLARDA ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTARI

 • Yabancı dille öğretim yapılan bölüm/programlarda öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınır. 

4- ENGELLİ ÖĞRENCİLER

 • Cumhurbaşkanı Kararının 1. maddesinin 5. fıkrasındaki Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair rapor sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarından engellilik oranı kadar indirim yapılır.


5- KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİ 

Üniversitemiz Lisans/Lisansüstü Programlarında öğrenim gören ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi (Harç Ödemesi) gereken öğrencilerimizin yapması gereken işlemler ve ödeme şekilleri aşağıda açıklanmıştır. Harç ödemelerinizi aşağıda belirtilen şekilde yapmanız gerekmektedir. 
 
Harç ödemelerinde Havale veya EFT yöntemi yoktur.
 
A. Banka Şubesinden Nakit Ödeme
Banka şubesinden ödeme yapmak isteyen öğrencilerimizin herhangi bir HALKBANK şubesine giderek Türk-Alman Üniversitesi lisans/lisansüstü harç ödemesi yapmak istediklerini belirtmeleri ve öğrenci numaraları ile harç ödeme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
 
B. Halkbank ATM Cihazlarından Kartsız Ödeme
Halkbank ATM’lerinden kartsız olarak ödeme yapmak isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki sıralamayı takip ederek ödeme yapmaları gerekmektedir.
1- Giriş
2- Fatura ve Kurum Ödeme
3- Harç
4- Türk-Alman Üniversitesi Harç
5- Öğrenci Numarası Girişi
6- Para Yatırma
7- Makbuz
 
C. Halkbank İnternet Bankacılığı Üzerinden Ödeme
Halkbank hesabı olan ve internet bankacığını kullanan öğrencilerimizin ödemelerini aşağıdaki sıralamayı takip ederek yapmaları gerekmektedir.
1- Ödeme
2- Kurum-Eğitim Ödemeleri
3- Kurum Seçimi (Türk-Alman Üniversitesi Harç)
4- Türk-Alman Üniversitesi Harç
5- Öğrenci Numarası Girişi
6- Sorgulama
7- Ödeme
8- Dekont

 • Ödeme dekont ve makbuzları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza gönderilmeyecektir.
 • Ödeme dekont ve makbuzları gerektiğinde ibraz edilmek üzere eğitim süresince öğrenci tarafından saklanmalıdır.
 • Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı Ücretleri

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanları Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar