Misyon ve Vizyon

Misyon (Özgörev)
Misyonumuz, akademik birimlerimiz ile koordinasyon sağlayarak planlanan eğitim-öğretim
sürecinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, öğrencilere, mezunlara ve akademik
personele seviyeli hizmet vermek, koordineli çalışılan kurum/birimlere bilgi akışını doğru ve
zamanında sunmaktır.

Vizyon (Özgörü)
Vizyonumuz, sürekli gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak daha doğru, daha az emek ve daha kısa
sürede bilgi ve belge hizmeti sunmak, öğrencilerimizin, mezunlarımızın, akademik ve idari
personelimizin memnuniyetini ön planda tutarak ilkeli hizmet vermektir.