Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1)

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
 
BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ:

 Başvuru Tarihleri  01 – 15 Ağustos 2019
 Başvuruların Değerlendirilmesi  04 - 06 Eylül 2019
 Sonuçların Web Sayfasından İlanı  10 Eylül 2019
 Kayıt Tarihleri  12 – 13 Eylül 2019

 
BAŞVURU BELGELERİ:
Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden (http://obs.tau.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx adresinden) çevrimiçi (online) olarak alınacaktır.
Başvuru sırasında gerekli belgelerin taranarak PDF formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Elden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

  1. Yeni tarihli ve sınıfını belirten onaylı Öğrenci Belgesi,
  2. Disiplin cezası almadığını gösteren resmi belge (Öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca istenmez),
  3. Adayın kayıtlı olduğu programa yerleştiği ilgili yıldaki bütün puan türlerinde alınan yerleştirme puanı ve başarı sıralarını gösterir ayrıntılı ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
  4. Adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait Merkezi Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı),
  5. ABİTUR, MATURA diplomaları veya C1 seviyesinde Almanca Dil Belgesi (Üniversitemiz Senatosu tarafından  kabul edilen uluslararası yabancı dil belgeleri ve puanları)*
  6. Daha önce Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmadığını gösterir onaylı belge (Öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca istenmez),
  7. Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

*Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta (kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda birinci sınıfta öğrenim görmemiş, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında birinci sınıfta öğrenim görecek adaylar) geçiş yapmak isteyen adaylardan bu şartı sağlayamayanlar yabancı dil hazırlık eğitimi alacaklardır.

Ancak hazırlık eğitim süresinin azami iki yıl olması nedeni ile kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda bir yıl hazırlık öğrenimi görmüş olan öğrenciler Üniversitemizde en fazla bir yıl hazırlık eğitimi alabilirler. Bu eğitim sonunda başarılı olamayanların Üniversitemizden ilişiği kesilir. Hazırlık eğitiminde azami süreyi doldurarak başarılı/başarısız olan ve halen yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrencilerin tekrar hazırlık eğitimi göremeyeceklerinden Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen hazırlık sınıfı muafiyeti sağlayan uluslararası dil belgelerine sahip olmaları gerekmektedir.

 
KONTENJANLAR için tıklayınız
TABAN PUANLAR için tıklayınız
DGS TABAN PUANLARI ve KONTENJANLARI için tıklayınız


 
KAYIT İŞLEMLERİ
1)  Değerlendirme sonuçları, ilgili Fakültenin web sayfasında duyurulur.
2) Kayıt hakkı kazanan adaylar başvurularında sisteme yükledikleri belgelerin asılları, nüfus cüzdanı fotokopileri, kayıtlı olunan üniversiteden yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair resmi yazı ve 2 adet vesikalık fotoğrafları ile birlikte, takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde Öğrenci işleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmalıdırlar.
3)  Adaylar, takvimde belirtilen tarih aralığında başvuruda bulunmazlarsa kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Takvime uygun olarak boş kontenjanlara yedek adayların kayıtları alınacaktır.


 Merkezi Yerleştirme Puanıyla (Ek Madde 1 Uyarınca) Yatay Geçiş Uygulama Esasları