Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1)

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ:

 Başvuru Tarihleri  01 – 15 Ağustos 2020
 Başvuruların Değerlendirilmesi  24 – 28 Ağustos 2020
 Sonuçların Web Sayfasında İlanı  03 Eylül 2020
 Adayların Kayıtları  08 – 10 Eylül 2020
 
BAŞVURU BELGELERİ:
Başvurular Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden http://obs.tau.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx adresinden) çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. 
Başvuru sırasında gerekli belgelerin taranarak PDF formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Elden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 1. Lise diploması (Almanca Eğitim Veren Liseler kontenjanı kapsamında başvuracaklar için),
 2. Yeni tarihli ve sınıfını belirten onaylı Öğrenci Belgesi,
 3. Disiplin cezası almadığını gösteren resmi belge (Öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca istenmez),
 4. Adayın kayıtlı olduğu programa yerleştiği ilgili yıldaki bütün puan türlerinde alınan yerleştirme puanı ve başarı sıralarını gösterir ayrıntılı ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı),
 5. Adayın ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıl ve programa ait Merkezi Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı),
 6. Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen hazırlık sınıfı muafiyeti sağlayan uluslararası dil belgelerinden birinden istenilen puanı almış olmak.
 7. Daha önce Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmadığını gösterir onaylı belge (Öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca istenmez),
 8. Onaylı Transkript Belgesi (Not Durum Belgesi)
 9. Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın öğretim planı ve ders içerikleri,
 10. Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.
 • Kayıtlı Olduğu Üniversiteye ÖSYS/YKS Sonucu İle Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin
 • Kayıtlı Olduğu Üniversiteye DGS Sonucu İle Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin

 
KAYIT İŞLEMLERİ
1) Değerlendirme sonuçları ilgili Fakültenin web sayfasında duyurulur.
2) Kayıt hakkı kazanan adaylar başvurularında sisteme yükledikleri belgelerin asılları, nüfus cüzdanı fotokopileri, kayıtlı olunan üniversiteden yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair resmi yazı ve 2 adet vesikalık fotoğrafları ile birlikte, takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde Öğrenci işleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmalıdırlar. 
3)  Adaylar, takvimde belirtilen tarih aralığında başvuruda bulunmazlarsa kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Takvime uygun olarak boş kontenjanlara yedek adayların kayıtları alınacaktır.
 
Merkezi Yerleştirme Puanıyla (Ek Madde 1 Uyarınca) Yatay Geçiş Uygulama Esasları