Yurtdışından Öğrenci Kabulü

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ  
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ

 
BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ:  

 Başvuru Tarihleri  01-23 Temmuz 2019
 Türkçe Yeterlik Sınavı*  25 Temmuz 2019
 Başvuruların Komisyonca Değerlendirilmesi  25 Temmuz-02 Ağustos 2019
 Asıl ve Yedek Kazananların Web Sayfasında İlanı  06 Ağustos 2019
 Asıl Adayların Katkı Payı Ödemesi ve Kayıtları  09-10 Eylül 2019
 Açık Kontenjanlar İçin Yedek Adayların Web Sayfasında İlanı  12 Eylül 2019
 Yedek Adayların Katkı Payı Ödemesi ve Kayıtları  19-20 Eylül 2019

*Öğretim Dili %30 Almanca olan programlara başvuran ve B2 seviyesinde Türkçe dil belgesi olmayan   veya 700 saat Türkçe eğitimi aldığını belgeleyemeyen adaylar için.

*Türkçe Yeterlik Sınavı; B2 seviyesinde Türkçe dil belgesi olmayan veya 700 saat Türkçe eğitimi aldığını belgeleyemeyen adaylar için 25 Temmuz 2019 tarihinde saat:10.00'da Yabancı Diller Yüksekokulu Zemin Kat ED-Z-7 no'lu derslikte yapılacaktır.
 
BAŞVURU KOŞULLARI:
 
Öğretim dili %30 Almanca olan programlara başvuruda bulunacak adayların B2 seviyesinde Türkçe dil bilgisine sahip olduklarını veya 700 saat Türkçe eğitimi aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir. B2 seviyesinde Türkçe dil belgesi olmayan veya 700 saat Türkçe eğitimi aldığını belgeleyemeyen adayların Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Türkçe Dil Yeterlik Sınavı’nı başarmaları gerekmektedir. Aksi halde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Öğretim Dili Almanca olan programlara başvuran adaylardan Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.
 
Aşağıdaki şartlardan birini yerine getiren aday başvuruda bulunabilir.
 
1.   Almancanın resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği 12 yıllık öğretim kurumlarında yükseköğretim giriş yeterliliği (Hochschulzugangsberechtigung) sağlayacak bir eğitim alarak  

 • Abitur veya  Matura diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 3,0 olan adaylar (Fen ve Mühendislik Fakültelerine başvuran adaylarda ayrıca Abitur ve Matura sınavı dahilinde matematik sınavına girmiş ve en az geçer not almış olmak),
 • Fachgebundene Hochschulreife diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 3,0 olan adaylar (diplomasına sahip oldukları meslek alanı ile ilgili bir lisans programına başvurabilirler),
 • Fachhochschulreife diplomasına sahip olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bağlı devlet üniversiteleri tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Sınavı (YÖS)’ndan 100 üzerinden en az 85 almış olan adaylar,


2.  Almancanın resmi dil olarak konuşulmadığı bir ülkede 12 yıllık öğretim kurumlarında yükseköğretim giriş yeterliliği (Hochschulzugangsberechtigung) sağlayacak bir eğitim alarak   

 • Abitur veya  Matura diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 3,0 olan adaylar (Fen ve Mühendislik Fakültelerine başvuran adaylarda ayrıca Abitur ve Matura sınavı dahilinde matematik sınavına girmiş ve en az geçer not almış olmak),
 • Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen C1 seviyesinde uluslararası Almanca Dil Belgesine ve 100’lük not sisteminde en az 80 diploma notuna sahip olan adaylar (Farklı not sistemlerinde alınmış diploma notlarının 100’lük Not Sistemine karşılıklarının belirtildiği resmi belge ibraz edilmesi zorunludur.),
 • Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen C1 seviyesinde uluslararası Almanca Dil Belgesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bağlı devlet üniversiteleri tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Sınavı (YÖS)’ndan 100 üzerinden en az 85 alan adaylar,
 • Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen C1 seviyesinde uluslararası Almanca Dil Belgesine ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi tarafından yapılan Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı’ndan aşağıdaki tabloda başvuruda bulunulacak programa ilişkin belirlenen sınav grubundan istenilen puanı almış adaylar,
Fakülte Adı Program Adı Sınav Grubu Puan
(700 üzerinden)
Fen Fakültesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Grup I 500
Fen Fakültesi Moleküler Biyoteknoloji Grup IV 500
Hukuk Fakültesi Hukuk Grup III 550
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Grup II 550
ve
Matematik sınav puanı 150 üzerinden en az 100
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Grup II 550
ve
Matematik sınav puanı 150 üzerinden en az 100
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grup II 575
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimleri Grup III 550
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Grup I 550
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Mekatronik Sistemler Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği

 
            
 
KONTENJANLAR:
Yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında başvuran adaylar başvurularını aşağıda belirtilen 13 programdan ikisini seçerek yapabilirler.
 

Fakülte Program Kontenjan
FEN FAKÜLTESİ Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) 5
Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) 5
HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk Fakültesi (% 30 Almanca) 5
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat (Almanca) 5
İşletme (Almanca) 5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) 5
KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ Kültür ve İletişim Bilimleri (% 30 Almanca) 5
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) 5
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) 5
Endüstri Mühendisliği (Almanca) 5
Mekatronik Sistemler Mühendisliği (Almanca)  5
İnşaat Mühendisliği (Almanca) 5
Makine Mühendisliği (Almanca) 5

                                                                                                                     
BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular yukarıdaki takvimdeki tarihler arasında aşağıdaki adres üzerinden online yapılacaktır:
http://obs.tau.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx
Online başvuru sırasında adaylardan başvuru belgelerini sisteme yüklemeleri istenecektir.
Doldurulması zorunlu bütün alanlar doldurulmadan ve bütün belgeler PDF formatında yüklenmeden sistem başvuru formunun gönderilmesine izin vermeyecektir.
Online başvuru sona erdikten sonra başvuru aday tarafından onaylanmaz ise geçersiz sayılacaktır.
Başvurularda herhangi bir sorun yaşanması durumunda obs-destek@tau.edu.tr adresine bildirilebilecektir. E-posta ulaştığında adayla iletişime geçilecektir.
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
 
Adayların, başvuru belgelerinin Almanca ve İngilizce dışındaki bir dilde olması halinde noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümeleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi halde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 

 • Lise Diploması
 • Resmi Transkript (Not Dökümü)
 • Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi tarafından yapılan Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı Sonuç Belgesi

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi tarafından yapılan Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı Sınav Sonuç Belgesi ile başvuracak adaylar için.

 • YÖS Sonuç Belgesi

YÖS belgesi ile başvuracak adaylar için.

 • En az C1 Düzeyinde Almanca Dil Belgesi

Ortaöğreniminin tamamını Almancanın resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında tamamlayanlar hariç.

 • B2 düzeyinde Türkçe dil bilgisini gösteren belgenin onaylı örneği

Tamamen yabancı dilde okutulan programlara başvuran adaylar hariç.

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

T.C. uyruklu adaylar ile uyruğundan birisi T.C. olan çift vatandaşlığa sahip adaylar  için.

 • Pasaport Fotokopisi

Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların fotokopisi
Pasaportu olmayan öğrencilerin her hangi bir belge yüklemesine gerek yoktur.

 • Mavi Kart

Mavi Kartı olmayan öğrencilerin her hangi bir belge yüklemesine gerek yoktur.

 • İkametgah Tezkeresi

İkametgah Tezkeresi olmayan öğrencilerin her hangi bir belge yüklemesine gerek yoktur.

 • Fotoğraf

Son altı ay içinde, ön cepheden, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde çekilmiş olmalıdır.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
 
Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi “Yurtdışı Öğrenci Değerlendirme Komisyonu”nca Türk-Alman Üniversitesi’ne Yurtdışı Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge çerçevesinde yapılır.
Yerleştirme işlemlerinde Abitur ve Matura sonuçlarına öncelik verilir.
Kontenjan dolmadığı durumda Fachgebundene Hochschulreife diplomasına, Fachhochschulreife diplomasına, diploma notuna, Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı sonuçlarına ve YÖS puanına göre yapılan başvurular değerlendirilir. (Diploma ve Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı puanlarının 100’lük Sistemde karşılıkları doğru orantı yöntemi ile tespit edilir.)
Değerlendirme Komisyonu tarafından kontenjan kadar yedek aday belirlenebilir. Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.