Yurtdışından Öğrenci Kabulü

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ  
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

 
BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ:  

 Başvuru Tarihleri  4 Ağustos - 2 Eylül 2020
 Türkçe Yeterlik Sınavı*  4 Eylül 2020, Saat: 14.00
 Yabancı Diller Yüksekokulu
 Almanca Yeterlik Sınavı**  4 Eylül 2020, Saat: 10.00
 Yabancı Diller Yüksekokulu
 Başvuruların Komisyonca Değerlendirilmesi  3 - 18 Eylül 2020
 Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Web Sayfasında İlanı  28 Eylül 2020
 Öğrenim Ücreti Ödeme ve Kayıt  5 - 15 Ekim 2020

*Türkçe Dil Yeterliliği
Öğretim dili %30 Almanca olan programlara başvuruda bulunacak adayların B2 seviyesinde Türkçe dil bilgisine sahip olduklarını veya 700 saat Türkçe eğitimi aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir. B2 seviyesinde Türkçe dil belgesi olmayan veya 700 saat Türkçe eğitimi aldığını belgeleyemeyen adayların Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Türkçe Dil Yeterlik Sınavı’nı başarmaları gerekmektedir. Aksi halde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Öğretim Dili Almanca olan programlara başvuran adaylardan Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.
**Almanca Dil Yeterliliği
Tüm programlara yapılan başvuruların değerlendirilebilmesi için adayların Almanca dil yeterliliklerini Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen Almanca hazırlık sınıfından muafiyet sağlayan dil belgelerinden biri ile belgelendirmeleri gerekmektedir (Abitur, Matura, Fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife diplomaları ile başvuranlar hariç). http://sfl.tau.edu.tr/tr/muafiyet-saglayan-dil-belgeleri adresinde yer alan söz konusu dil belgelerinden birine sahip olan adaylar bu belgelerini başvuru ekranından yüklemeleri gerekmektedir.
Söz konusu belgelerden birine sahip olmayan adayların dil belgeleri eksik olarak başvurularını yapmaları ve 4 Eylül 2020 tarihinde Saat: 10.00 da Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınava katılmaları gerekmektedir. Söz konusu sınava katılmayan ya da katıldıkları halde yeterli puanı alamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR, MEZUNİYET BELGELERİ VE TABAN PUANLARI

1. Almancanın resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği 12 yıllık öğretim kurumlarında yükseköğretim giriş yeterliliği (Hochschulzugangsberechtigung) sağlayacak bir eğitim alarak,

 • Abitur veya Matura diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 4,0 olan adaylar (Fen ve Mühendislik Fakültelerine başvuran adaylarda ayrıca Abitur ve Matura sınavı dahilinde matematik sınavına girmiş ve en az geçer not almış olmak)
 • Fachgebundene Hochschulreife diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 4,0 olan adaylar (diplomasına sahip oldukları meslek alanı ile ilgili bir lisans programına başvurabilirler)
 • Fachhochschulreife diplomasına sahip olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bağlı devlet üniversiteleri tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Sınavı (YÖS)’ndan 100 üzerinden en az 50 almış olan adaylar
2. Almancanın resmi dil olarak konuşulmadığı bir ülkede 12 yıllık öğretim kurumlarında yükseköğretim giriş yeterliliği (Hochschulzugangsberechtigung) sağlayacak bir eğitim alarak, 
Fakülte Adı Program Adı Sınav Grubu Puan
(700 üzerinden)
Fen Fakültesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Grup I 500
Fen Fakültesi Moleküler Biyoteknoloji Grup IV 500
Hukuk Fakültesi Hukuk Grup III 550
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Grup II 550
ve
Matematik sınav puanı 150 üzerinden en az 100
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Grup II 550
ve
Matematik sınav puanı 150 üzerinden en az 100
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grup II 575
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimleri Grup III 550
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Grup I 550
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Mekatronik Sistemler Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği

 
        
 
KONTENJANLAR:
Yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında başvuran adaylar başvurularını aşağıda belirtilen 13 programdan ikisini seçerek yapabilirler.
 

Fakülte Program Kontenjan
FEN FAKÜLTESİ Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) 5
Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) 5
HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk Fakültesi (% 30 Almanca)  5*
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat (Almanca) 5
İşletme (Almanca) 5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) 5
KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ Kültür ve İletişim Bilimleri (% 30 Almanca) 5
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) 5
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) 5
Endüstri Mühendisliği (Almanca) 5
Mekatronik Sistemler Mühendisliği (Almanca)  5
İnşaat Mühendisliği (Almanca) 5
Makine Mühendisliği (Almanca) 5

*Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarına verilen Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge (mavi kart) sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C. uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylar için ilgili alandaki toplam ayrılan kontenjanın %10’unu aşmayacak şekilde yerleştirme yapılır.
                                                                                                                   
BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular yukarıdaki takvimdeki tarihler arasında aşağıdaki adres üzerinden online yapılacaktır:
http://obs.tau.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx
Online başvuru sırasında adaylardan başvuru belgelerini sisteme yüklemeleri istenecektir.
Doldurulması zorunlu bütün alanlar doldurulmadan ve bütün belgeler PDF formatında yüklenmeden sistem başvuru formunun gönderilmesine izin vermeyecektir.
Online başvuru sona erdikten sonra başvuru aday tarafından onaylanmaz ise geçersiz sayılacaktır.
Başvurularda herhangi bir sorun yaşanması durumunda obs-destek@tau.edu.tr adresine bildirilebilecektir. E-posta ulaştığında adayla iletişime geçilecektir.
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
 
Adayların, başvuru belgelerinin Almanca ve İngilizce dışındaki bir dilde olması halinde noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümeleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi halde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Lise Diploması
 • Lise Diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerden alınmış Denklik Belgesi
 • Resmi Transkript (Not Dökümü)
 • Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi tarafından yapılan Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı Sonuç Belgesi

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi tarafından yapılan Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı Sınav Sonuç Belgesi ile başvuracak adaylar için.

 • YÖS Sonuç Belgesi

YÖS belgesi ile başvuracak adaylar için.

Ortaöğreniminin tamamını Almancanın resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında tamamlayanlar hariç.

 • B2 düzeyinde Türkçe dil bilgisini gösteren belgenin onaylı örneği

Tamamen yabancı dilde okutulan programlara başvuran adaylar hariç.

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

T.C. uyruklu adaylar ile uyruğundan birisi T.C. olan çift vatandaşlığa sahip adaylar  için.

 • Pasaport Fotokopisi

Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların fotokopisi
Pasaportu olmayan öğrencilerin her hangi bir belge yüklemesine gerek yoktur.

 • Mavi Kart

Mavi Kartı olmayan öğrencilerin her hangi bir belge yüklemesine gerek yoktur.

 • İkametgah Tezkeresi

İkametgah Tezkeresi olmayan öğrencilerin her hangi bir belge yüklemesine gerek yoktur.

 • Fotoğraf

Son altı ay içinde, ön cepheden, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde çekilmiş olmalıdır.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
 

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi “Yurtdışı Öğrenci Değerlendirme Komisyonu”nca     Türk-Alman Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge çerçevesinde yapılır.
Yerleştirme işlemlerinde Abitur ve Matura sonuçlarına öncelik verilir.
Kontenjan dolmadığı durumda Fachgebundene Hochschulreife diplomasına, Fachhochschulreife diplomasına, diploma notuna, Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı sonuçlarına ve YÖS puanına göre yapılan başvurular değerlendirilir. (Diploma ve Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı puanlarının 100’lük Sistemde karşılıkları doğru orantı yöntemi ile tespit edilir.)
Değerlendirme Komisyonu tarafından kontenjan kadar yedek aday belirlenebilir. Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.