Üniversite Seçmeli Ders Havuzu

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Üniversite Seçmeli Ders Listesi
No Fakülte/Bölüm Kodu Dersin Adı Öğretim Dili Toplam Saat AKTS Üniversite Genel Kontenjanı
1 Hukuk Fakültesi HUK553 Fikri Mülkiyet Hukuku                                                 Türkçe 2 2 50
2 HUK557 Tüketici Hukuku Türkçe 2 2 50
3 Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi    Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü KKW321 Felsefe Tarihi Türkçe 3 4 40
4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İktisat Bölümü
VWL203 İktisadi Tarih Almanca 3 6 20
5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
POL550 Osmanlıca I Türkçe 4 3 20
6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
BWL201 Pazarlamanın Temelleri Almanca 4 5 15
7 BWL309 Stratejik Yönetim Almanca 3 4 15
8 Mühendislik Fakültesi  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü                                   INF101 Bilgisayar Bilimine ve Programlamaya Giriş Almanca 4 6 10
9 Mühendislik Fakültesi                              Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ETE091 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş Almanca 4 2 100
10 ETE101 Sayısal Tasarım Almanca 4 6 25
11 Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
WIN091 Endüstri Mühendisliğine Giriş Almanca 2 2 10
12 Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü
BAU091 İnşaat Mühendisliğine Giriş Almanca 2 2 50
13 ÜSDBAU449 Doğal Afetler Almanca 2 2 50
14 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü              MAB091 Makine Mühendisliğine Giriş Almanca 2 2 10
15 MAB109 Statik  Almanca 5 6 5
16 MAB207 Malzeme Teknolojisi I Almanca 5 6 5
17 MAB303 Termodinamik Almanca 5 6 5
18 Fen Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri  Bölümü
NWI107 Doğa Bilimlerine Giriş Almanca 2 2 15
19 Fen Fakültesi
Moleküler Biyoteknoloji Bölümü
ÜSDMBT369 Doğa Bilimlerinde Yapay Zeka I Almanca 3 2 40
20 Rektörlük TUR009 Yabancılar İçin Akademik Türkçe I Türkçe 2 2 20